-->

ေၾကာ္ျငာေလာကထဲက ထင္ေပၚသူအခ်ိဳ႕ဟာ ေခတ္အလိုက္ အေကာင္းဆံုးေၾကာ္ျငာသမားေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရပါတယ္။

Published in Global